اسپانسرشیپ و تبلیغات

شما میتوانید از مجاری کانالهای ما روی یوتیوب، آپارات، فیسبوک، توییتر و تلگرام نام خود را به گوش علاقهمندان به موضوعات علمی برسانید. ما از طریق برنامهی جذب اسپانسر، اقدام به کشف و ابتناع منابع مالی میکنیم تا بتوانیم مقصود خود را در اشاعهی مقولات دانش به زبان عموم مردم بهتر عملی نماییم.

برنامهی اسپانسرشیپ را اگر بخواهیم ساده بگوییم اینطوری میشود:

شماره

چی کار میکنیم؟

چی کار میکنید.

چه مدت؟

توضیحات

1

بیژن اسم شما ویا سازمانتون رو توی یک ویدیو میگه

۵۰ دلار

یک بار

+ شبکههای اجتماعی

2

بیژن اسم شما ویا سازمانتون رو توی یک ویدیو میگه و در موردش ۶ ثانیه صحبت میکنه

۱۰۰ دلار

یک بار

+ شبکههای اجتماعی

3

بیژن اسم شما ویا سازمانتون رو توی یک ویدیو میگه و در موردش ۱۲ ثانیه صحبت میکنه

۱۵۰ دلار

یک بار

+ شبکههای اجتماعی

4

بیژن اسم شما ویا سازمانتون رو توی یک ویدیو میگه و در موردش ۱۸ ثانیه صحبت میکنه

۲۰۰ دلار

یک بار

+ شبکههای اجتماعی

5

بیژن اسم شما ویا سازمانتون رو توی یک ویدیو میگه

۲۰۰ دلار

۵ بار

+شبکههای اجتماعی

6

بیژن اسم شما ویا سازمانتون رو توی یک ویدیو میگه و در موردش ۱۲ ثانیه صحبت میکنه

۶۵۰ دلار

۵ بار

+ شبکههای اجتماعی

لازم به ذکر است که اسپانسرها تنها میتوانند شخصیتهای حقیقی و حقوقی مرتبط به حوزهی دانش ویا آموزش باشند. همهی هزینههای دریافتی توسط کرونوس جهت پرداختی برنامهسازان و استفادهی بهتر از تکنیکهای مولتیمدیا و نوشتاری صرف خواهد شد.

جهت تماس با ما، از آدرس ایمیل chronos.farsi [@] gmail [.] com استفاده کنید.

همچنین علاقهمندان میتوانند از طریق صفحهی ما در سایت Patreon، هزینهی ماهانه حداقل یک دلار به اهداف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت ما کمک بلاعوض کنند.