سرنوشت جهان در آینده‌ی دور چه خواهد بود؟

ما در زمانهی خاصی زندگی میکنیم که در آن ستارهها هنوز میدرخشند. اما هیچچیز همیشگی نیست و ستارهها و سیارات روزی از بین خواهند رفت. این تازه آغاز قسمت اعظم تاریخ است.

آخرین ستارهی جهان حدود ۱۰۰ تریلیون سال دیگر آخرین مقادیر سوخت هیدروژنی خود را به اتمام رسانده و آرام تبدیل به یک کوتوله سفید میشود. کمی بعد هم وقتی همهی انرژی‌اش تموم شود تبدیل به جسم کوچک سیاهی می‌شود.

ستارههایی تا جرم ۳ برابر خورشید در پایان عمرشان به سیاهچاله یا ستارهی نوترونی تبدیل میشوند و اگر جرم آن‌ها کمتر از این مقدار باشد به کوتولههای سفید یا White Dwarf تبدیل میشوند.

برای این که بتوانیم این ۱۰۰ تریلیون سال را هضم کنیم میتوانیم بگوییم این زمان ۱۰۰۰۰ برابر سن جهان از آغاز انفجار بزرگ تاکنون است. پس گرما و نور برای مدت زیادی از بین نمی‌روند. ولی تازه پس از این ۱۰۰ تریلیون سال، جهان هنوز جوان است و دوران بسیار تاریکی را پیش روی خود دارد. جهان ما به سمت آنتروپی بالا رفته و همهی انرژی گرمایی‌اش از بین خواهد رفت.

حدود ۴/۵ میلیارد سال دیگر کهکشان ما راه شیری با کهکشان آندرومدا به هم برخورد کرده و با هم یکی میشوند. کهکشانی که از این برخورد تشکیل میشود در دوران پیری‌اش از ستارههای مردهای تشکیل خواهد شد که یا تبدیل به سیاهچاله و ستارههای نوترونی بسیار چگال شده‌اند یا تبدیل به کوتولههای سفید. کوتولههای سفید ظرف تنها چند میلیارد سال تاریک میشوند که در مقایسه با عمر چند تریلیون سال ستارهها، نسبتاً سریع اتفاق میافتد.

در آینده‌ای چنان دور برای حیات روی زمین چه اتفاقی میافتد؟ اگر تمدن انسانی تا آن زمان توانسته باشد زنده بماند، پیش از مرگ کوتولههای قرمز و سفید ارتباطش را با جهان اطرافش از دست میدهد. کهکشانهایی که از زمین قابل مشاهده هستند به دلیل انبساط جهان آنقدر از ما دور میشوند که دیگر هیچ نوری از آن‌ها به زمین نمیرسد. هر جسمی که از افق رویداد کیهانی یا افق کیهانشناسی ما دورتر باشند، برای زمین تاریک خواهند ماند. حدود یک تریلیون سال دیگر حتی تابش زمینه کیهانی که از روزهای نخست بیگبنگ در جهان تابیده میشد و به ما میرسید، کمقدرت شده و در نهایت به طور کامل از بین میرود. ما فقط میتوانیم اجسام قرمز و کمنوری که در کهکشان خودمان وجود دارد را ببینیم.

اینجا دیگر عصر ستارهها به پایان خودش رسیده و هیچ ستارهای دیگر نخواهد درخشید. جهان از این پس از اجسامی بسیار تاریک، سرد و متراکم تشکیل خواهد شد. ادامه در ویدیو. (برای دیدن ویدیوهای یوتیوب به فیلترشکن نیاز خواهید داشت.)

درباره هیأت تحریریه

این مقاله توسط هیأت تحریریه نوشته ویا ویرایش شده است. عضویت در هیأت تحریریه با توجه به «شرایط همکاری با کرونوس» برای عموم آزاد است.

آیا می‌دانستید؟

جنسیت بیولوژیکی از دیدگاه علم

علم، معتبرترین و قوی‌ترین ابزار ما برای فهم جهان است. با این همه علم کامل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *